Dziękujemy

W Twoim imieniu przekażemy 60 zł na wsparcie działania Banku Żywności SOS w Warszawie.